Услуги

 Почетна / Услуги

Имајќи предвид дека високата стапка на невработеност како главна причина за сиромаштијата, сѐ уште претставува една од најголемите пречки за развојот на општеството, се доаѓа до заклучок дека подобрувањето на достапноста до нови...


Труд и социјална политика
 

АГ Консалтинг нуди широк спектар на решенија за унапредување на човечките ресурси, кадешто со подобрување на вештините и преквалификација би се зголемиле можностите за вработување на клиентите и креирање сопствен бизнис...


  Прочитај Повеќе

Инвестиции во приватниот сектор

Во својство на компанија која веќе е вклучена во Меѓународниот Регистер на Европската Комисија, на се поголемиот број на меѓународни проекти во Македонија, Авто Гас Консалтинг продолжува да ја докажува својата...


  Прочитај Повеќе

Изработка на сите општи акти на друштватa

Avto Gas Consalting врши изработка на сите општи акти врз основа на кои компаниите го засноваат своето деловно работење. Покрај актите за основање на друштвата, изработуваме акти од областа на финансиските...


  Прочитај Повеќе
 

Судски застапувања

Avto Gas Consalting со положен правосуден испит вршува судски застапувања, од областа на деловното право. Застапувањата се вршат согласно позитивната законска регулатива на...


  Прочитај Повеќе

Регистрација на компании

Согласно Законот за трговските друштва и барањето на нашите коминтенти вршиме секаков вид регистрација, како и измени и дополнувања на регистрацијата на трговските друштва...


  Прочитај Повеќе

Животна средина

Авто Гас Консалтинг со помош на своите експерти за животна средина обезбедува консултантски услуги кои што соодветствуваат со потребите на компаниите и владините агенции со дејности...


  Прочитај Повеќе
 

Примарно земјоделско производство, вклучувајќи ја и хортикултурата

Управување со земјиште (преуредување на земјишта, планирање на намената на земјиштето и реструктуирање фарми, основање на земјоделски задруги...


  Прочитај Повеќе
Дали сте заинтересирани за учество во некој проект?

Контактирајте не денес и ќе ви помогнеме да стигнете до вашата цел во најбрз можен рок.

  •   ул. Вера Циривири 31,
         2400 Струмица,
         Македонија
  •   +389 70 253 457
  • info@ag-consalting.com

За АГ Консалтинг

АГ Консалтинг е самостојна компанија во приватна сопственост којашто дејствува во областа каде се вкрстуваат јавниот и приватниот сектор.


Прочитај повеќе

Пронајдете не на Facebook