Услуги

 Почетна / Услуги / Примарно земјоделско производство, вклучувајќи ја и хортикултурата
Примарно земјоделско производство, вклучувајќи ја и хортикултурата
 • - Управување со земјиште (преуредување на земјишта, планирање на намената на земјиштето и реструктуирање фарми, основање на земјоделски задруги);
 • - Рурална инфраструктура, вклучувајќи наводнување и одводнување;
 • - Заштита и контрола на болести на земјоделските култури;
 • - Безбедност на храна;
 • - Рурални советодавни услуги.

 

Земјоделство и рурален развој

Авто Гас Консалтинг нуди консултантски услуги на меѓународно ниво, со цел поддршка на развојот на руралниот бизнис, како и техничка поддршка во областа на руралниот развој и безбедноста на храната. Имајќи пристап до широка мрежа на врвни експерти и организации со повеќегодишно искуство,Авто Гас Консалтинг обезбедува консултантски услуги во текот на сите проектни фази, на големи интегрирани проекти, на локални проекти за рурален развој и на проекти за одржлив развој.

 •   ул. Вера Циривири 31,
       2400 Струмица,
       Македонија
 •   +389 70 253 457
 • info@ag-consalting.com

За АГ Консалтинг

АГ Консалтинг е самостојна компанија во приватна сопственост којашто дејствува во областа каде се вкрстуваат јавниот и приватниот сектор.


Прочитај повеќе

Пронајдете не на Facebook